3D řízení stavebních strojů

Zajišťujeme kompletní inženýring v oblasti 3D řízení stavebních strojů. Kombinujeme klasické geodetické vytyčovací metody s nejmodernějšími technologiemi 3D řízení stavebních strojů pro dosažení vysoké přesnosti stavby, úspory staveních materiálů a maximální efektivity prováděných prací.

  • vybudujme na staveništi pevné geodetické body – základní vytyčovací síť

  • z projektové dokumentace vytvoříme digitální modely terénu

  • asistujeme při kalibraci stavebního stroje před zahájením prací

  • v případě potřeby provádíme kontrolu v reálném čase po celou dobu prací

  • provedeme kontrolní měření a vyhodnocení přesnosti konstrukčních vrstev

  • používáme moderní geodetické přístroje, pracujeme přímo s digitálními modely terénu

  • 3D_rizeni_freza
  • 3D_rizeni_grader
  • tvorba_3D_modelu
  • 3D_rizeni_finisher