Geodetické práce

Jsme geodetická firma s více jak dvacetiletou tradicí. Sídlíme v Českých Budějovicích a provádíme všechny druhy geodetických prací.

Díky střední velikost naší společnosti (10 zaměstnanců) dokážeme zajistit nejen odbornou, rychlou a ekonomicky výhodnou realizaci zakázky, ale i osobní přístup a individuální řešení vašich požadavků.

Při naší práci používáme moderní geodetické technologie a přístroje. Prodáváme geodetické a stavební přístroje japonské značky TOPCON a SOKKIA. Provádíme servis, údržbu a rektifikaci geodetických a stavebních přístrojů. Na naší IT infrastruktuře v areálu firmy je umístěna jedna z referenčních stanic GNSS sítě TopNET.

Nabízíme komplexní služby v oblasti geodézie, zeměměřičství a katastru nemovitostí

Zajišťujeme polohové a výškové vytyčení stavby. Pracujeme v součinosti s projektanty, pokud je to možné používáme digitální projekty v CADu. Kontrolujeme správnost a aktuálnost katastrálních hranic a vlastnických vztahu v prostoru stavby. Provádíme kontrolní zaměření, sledujeme deformace a sedání konstrukcí, měříme zátěžové zkoušky. Asistujeme při 3D řízení stavebních strojů. Počítáme kubatury teréních úprav a konstrukčních vrstev. Po dokončení stavby provedeme geodetické zaměření skutečného provedení a vystavíme všechny potřebné protokoly pro úspěšnou kolaudaci stavby. Vytvoříme geometrické plány a věcná břemena pro majetko-právní vypořádání stavby.

Provádíme předprojektové geodetické zaměření dle požadavků projektanta (možno i ve 3D). Ze zaměření vytvoříme podelné a příčné profily či vrstevnicové plány. Obstaráme, ověříme a digitalizujeme mapové podklady z katastru nemovitostí. Do zaměření zakomponujeme mapové podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí. U sítí s neznámým průběhem zajistíme jejich vypískání a provedeme zaměření. Bezodrazovou technologii dokážeme zaměřit i nepřístupné objekty (např. prověšení vodiče vysokého napětí, polohu stropních nosníků v hale, atd.)

Provádíme geodetické práce dle směrnic a předpisů většiny správců infrastruktůry. Děláme všechny druhy geodetických prací pro E.ON Česká republika. Zaměřujeme vodovody a kanalizace dle směrnice ČEVAK. Měříme sítě Teplárny České Budějovice. Aktualizujeme technické mapy měst ve směrnici DTMM-JIH. Periodicky měříme skládky odpadu a počítáme kubatury pro FCC Česká republika a Marius Pedersen. Zaměřujeme vodní toky pro Povodí Vltavy.

Potřebujete vytyčit parcelu v terénu, rozdělit pozemek či zanést novou budovu do katastru nemovitostí? Vytvářime všechny druhy geometrických plánů a geometrických plánů věcných břemen. Provádíme vytyčení parcel.

Naši odborníci

Ing. Miroslav HOŘEJŠÍ st.tel.: 605 250 235
jednatel společnosti
inženýrská geodezie, prodej geodetických přístrojů, cenové nabídky
Ing. Anna RICHTEROVÁtel.: 387 412 387
katastr nemovitostí
geometrické plány, věcná břemena, vytyčování vlastnických hranic
Ing. Miroslav HOŘEJŠÍ ml.tel.: 606 477 213
inženýrská geodezie
vytyčování staveb, dokumentace skutečného provedení staveb, mapové podklady pro projektanty

Naši zákazníci